FÖRORD


  • Urban Thoms (Dagen)

  • Christian Liljegren (Narnia)

  • Pastor Bob Beeman (Sanctuary International)

  • Pastor Batista do Nascimento (Antidemon)

  • Uffe Christiansson (Jerusalem)

  • Björn Stigsson (Leviticus, XT)


UTDRAG  UR  FÖRORDEN


"Jag vill varmt rekommendera denna bok och önskar att många läser den. Jag skulle också väldigt gärna att kristna i kyrkorna läser den och att i stället för att kritisera hårdrockare och deras musik vara med att stötta detta arbete i bön och offrande. Denna bok är ett perfekt vittnesbörd om vad som händer när vi går ut ur vår bekvämlighet och ut bland människor."

/ Björn Stigsson


"Johannes liv och gärning är unik och till skillnad från många är han en som genomför sina planer även om det innebär år av möda och uppoffringar. Att Metalbibeln nu finns på 12 språk och delats ut i mer än 120 000 exemplar är ett av många kvitton på att den här metalmissionären är en görare av Guds nåde."

/ Urban Thoms


"Johannes bok är ett äventyr med explosiv kraft som kristen Metal är. Önskar dig Johannes och din fru Ulrika all kraft och välsignelse och till alla er som läser denna bok. Long Live The King!"

/ Christian Liljegren


"Från den ursprungliga visionen till idag har Metalbibeln blivit översatt till många språk och givits bort till metal fans över hela världen. Tack Johannes för din beslutsamhet och hårda arbete. DU ROCKAR!"

/ Pastor Bob Beeman


"Från Gud tog han emot idén och inspirationen att ta fram Metalbibeln, vilken har blivit ett kraftfullt redskap för evangelisation! När jag tänker på Johannes kommer jag också att tänka på en ”Prayer Warrior”. Yeah! Han har gåvan för förbön och förmågan att segra i bön."

/ Pastor Batista do Nascimento


"I en tid då så många i kyrkan somnat in och evangelisations ivern fejdat ut, så sticker Johannes ut med sin ”envisa” vilja att fortsätta framåt oförtröttligt. Den kraften hämtar han ifrån den Jesus som frälst honom.  Johannes är en riktig Krigsman och kämpe som inte söker sitt eget utan arbetar i det fördolda för den Gud som han tror på. Jag är övertygad om att vi behöver många fler av Johannes kaliber."

/ Uffe Christiansson